Bio historia

Ordet biograf kommer ifrån grekiskans två ord “bios” och “grafein”. Det betyder “liv” och “skriva/teckna”. Första gången en biograf användes var den 28 december 1895 då folk för första gången i historien betalade för att se projicerad film. Ordet biograf i sig dök inte upp förrän 1899 i en tidningsannons i Stockholm. Där utlovades “Lefvande bilder i naturlig storlek”, och visst fick de det. Efter några år fick de till och med levande bilder i större än naturlig storlek.

old-cinema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *